Selecteer een pagina

De onderhandelingen van Japan in het kader van het Trans-Pacific Partnership (TPP) en de Economic Partnership Agreement (EPA) met de EPA zorgen voor de nodige ontwikkelingen in de Japanse landbouw. De sector, decennia lang beschermd achter hoge import-tarieven en non-tarifaire belemmeringen en ernstig verzwakt door gebrek aan ondernemerschap en vergrijzing, lijkt nu een revolutie te ondergaan met tal van nieuwe initiatieven.

Ook in de glasbouw-teelt zijn de nodige nieuwe projecten gaande, zo valt op te maken uit een artikel in de Japanese Nikkei Shimbun van 19 augustus.  Nederland wordt daarbij gezien als een belangrijk voorbeeld en bron van inspiratie, met het gebruik van energie-bronnen, IT-oplossingen en gebruik van milieu-vriendelijke pest-control in kassen.

In het artikel wordt een project in de stad Toyama aan de westkust van Japan genoemd, met een nieuwe kas van 4 hectare, waarbij temperatuur, vochtigheid en koolmonoxide gehaltes nauwkeurig gecontroleerd worden met IT. Sinds 20 jaar hebben ze zich verdiept in de Nederlandse landbouw-technologie. “We hebben net als in Nederland onze energie samengebracht in de landbouw”

“Sustainability” is ook meer en meer het motto in de Japanse landbouw, door slim gebruik van grondstoffen. Daarnaast vragen ook steeds meer gezondheid bewuste Japanse consumenten om ‘organisch’ geproduceerd voedsel.

Duidelijk is dat de Japanse landbouw geen toekomst heeft in massaproductie, gezien het beperkte areaal,  juist daarom wordt gekeken naar Nederland als voorbeeld.

Met betrekking tot het terugbrengen van het gebruik van insecticiden zit al goede voortgang gemaakt, het gebruik is met de helft afgenomen. Momenteel blijft de lage productiviteit het voornaamste probleem. In Kochi-prefecture is de tomaten-productiviteit per hectare het hoogste, maar is nog maar een derde van die in Nederland.

De belangstelling voor de Nederlandse tuin-landbouw in Japan biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. In November is er voor het tweede opeenvolgende jaar een economische missie gepland naar Japan, dit maal onder leiding van Premier Rutte.