Selecteer een pagina

Het Japanese Ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij (MAFF) heeft aangekondigd dat het vanaf April 2016 gemakkelijker wordt om broeikassen te bouwen op grond met een agrarische bestemming. In de huidige wetgeving is het niet mogelijk te bouwen op grond dat als landbouwgrond staat aangemerkt.  Tot nu toe werden broeikassen noodgedwongen gebouwd op veel duurdere grond met bedrijfs- of woonbestemming.

De maatregel is gericht op stimulering van gebruik van braakliggende landbouwgronden en grotere deelname van het bedrijfsleven in de land en tuinbouw.  De Japanse landbouw heeft te maken met een sterke vergrijzing en is door de jaren heen verzwakt geraakt door decennia van overheidsbescherming die innovatie en rationalisatie tot stilstand gebracht hebben.  Het recent afgesloten Trans Pacific Partnership (TPP) overeenkomst, waar Japan een van de deelnemers is, heeft de noodzaak voor de Japanse landbouw groter gemaakt om haar productiviteit te vergroten, vanwege het wegvallen van importtarieven op veel producten in de komende jaren.  De overheid probeert daarom over verschillende manier de sector op te schudden en het internationale concurrentie vermogen te vergroten. In de laatste jaren is er groeiende belangstelling voor Nederlandse expertise op dit gebied, en meerdere Nederlandse bedrijven hebben inmiddels activiteiten ontplooit in het land.

Bron: Nikkei Online (Japans)